Zet de eerste stap naar Personal Group Training!

De eerste afspraak, de Source sessie, is bedoeld als kennismakingsafspraak. We willen graag naar je verhaal luisteren om samen met jou je doelstelling te kunnen bepalen. Samen gaan we doen wat je tot nu toe alleen nog niet is gelukt.Uiteraard is deze afspraak geheel gratis en vrijblijvend.

Samen met Source PT kom je tot de kern van waarom je niet doet wat je moet doen. We gaan bekijken wat het is dat je in het verleden heeft tegengehouden om je gewenste resultaat wel te behalen. Waarom was er toen geen commitment? Aan de hand van dit kennismakingsgesprek waarin de waarden openheid en eerlijkheid centraal staan, bepalen we jouw juiste start.