De werkwijze van een Personal Trainer

Raak jij gemotiveerd van je personal trainer én je sportmaatjes?

Bij Source Personal Training

Afvallen of sporten onder begeleiding van een professioneel personal trainer in Tilburg?

Dat doe je bij Source Personal Training!

 

Een personal trainer is iemand met wie je jouw mijlpalen viert. Diegene die je na iedere training een actieve high-five geeft. De persoon bij wie je terecht kunt voor voedingsadviezen of tips voor trainingen. Dit zijn onze vijf stappen om jouw ultieme resultaten te creëren.

Aan de slag met een personal trainer!

Stap 1. intakegesprek: onze ‘Source’ sessie

De eerste afspraak, de Source-sessie, is bedoeld als kennismakingsafspraak. Samen bekijken we waarom je tot nu toe nog niet doet waarvan je weet wat je moet doen. Je weet immers dat je meer moet bewegen, gezonder en wellicht minder moet eten om die overtollige kilo’s kwijt te raken.

Samen met Source PT kom je tot de kern van waarom je niet doet wat je moet doen. We gaan bekijken wat het is dat je in het verleden heeft tegengehouden om je gewenste resultaat wel te behalen. Waarom was er toen geen commitment? Aan de hand van een gesprek waarin de waarden openheid en eerlijkheid centraal staan, bepalen we jouw juiste start.

Stap 2. Doelstellingen bepalen

Op het moment dat je kiest voor je commitment en bereid bent je leven te transformeren, zit je in het programma en gaan we direct aan de slag. In de eerste afspraak zullen we samen een SMART-doelstelling bepalen.

We zullen door middel van een assessment – het assessment bestaat uit een kort intakegesprek, een paar testen en een lifestyle-analyse – jouw beginsituatie in kaart brengen. Als laatste volgt een houding- en bewegingsanalyse van het lichaam, om te kijken hoe jouw lichaam zich op dit moment beweegt en waar zich eventuele disbalansen bevinden. Aan de hand van de uitkomst van de verschillende testen zal het trainingsprogramma worden samengesteld.

Stap 3. Trainingssessies NASM model

De trainingen zijn opgebouwd volgens het NASM (National Academy of Sports Medicine)-model. De NASM-methode is een model (OPT) dat wordt gebruikt om het menselijk lichaam zo goed mogelijk te belasten op alle bewegingsvlakken, zonder dat het wordt overbelast.Het Optimum Performance Training model (OPT) is in Amerika ontwikkeld en is gebaseerd op een aantal aspecten die in het dagelijks leven voorbij komen, zoals core activiteit, balans, reactievermogen, behendigheid en kracht. Deze facetten worden geïntegreerd in de trainingen om het lichaam zo snel mogelijk fit te krijgen. Het NASM OPT Model is gebaseerd op wetenschappelijk bewezen richtlijnen en bestaat uit drie trainingslevels:

Bij elke fase hoort een andere manier van trainen. Deze fases zorgen ervoor dat het lichaam telkens opnieuw wordt uitgedaagd.

CHIVO model

Vanuit Chivo wordt er gewerkt met het IMPACT systeem. IMPACT staat voor Individueel Progressief Trainen. Volgens het impact systeem dient er eerst gewerkt te worden aan de kwaliteit van de beweging. Het systeem is opgebouwd uit de onderdelen bewegen, belasten en beproeven.

Bewegen
Bewegen is goed, maar goed bewegen is beter. Als de kwaliteit van de beweging goed is, kan er pas belast gaan worden. Als dit niet zo is, dan is er sprake van hopelijk corrigeerbare ontsporingen. Ook wordt er in deze eerste fase veel aandacht besteed aan ademhaling, bracen en rompstijfheid (core stability).

Belasten
Wanneer iemand goed en veilig kan bewegen, gaan we verder met het belasten. Dit vertaald zich in cardio- en krachttraining.

Beproeven
Kijkend naar het doel van de persoon, wordt er in een later stadium van de trainingen ook aandacht besteed aan beproeven. De trainingen kunnen wat uitdagender gemaakt worden door een stukje snelheid, evenwicht en lenigheid toe te voegen.

 
 

Stap 4. Voortgangsregistratie en Tussentijdse Evaluatie

De trainingen worden geheel aangepast aan jouw lichaam en daarmee zijn de oefeningen goed te volgen. Tussentijds vinden er regelmatig evaluaties plaats om te kijken of we op een hoger niveau binnen het OPT-model of impactmodel kunnen gaan trainen. Maandelijks herhalen we deze testen, voeren we houding- bewegingsanalyses uit en wordt het voedingsprogramma geëvalueerd.

 

Stap 5. Eindevaluatie & doorstromen

Aan het einde van onze programma bekijken je waar je staat ten opzichte van je doel. Indien je je doel hebt behaald kunnen we gaan kijken naar de eventuele vervolgstappen

Vraag direct gratis proefsessie aan